กิจกรรม

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

ตารางบุญ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมบุญใหญ่ได้อานิสงส์แรง
เชิญร่วม ทำบุญเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุเจดีย์อายุเก่าแก่นับพันปี

ฝากชื่อบัญชีบุญใหญ่ไว้ในพระพุทธศาสนา

"ต้องการบุญบันดาล ต้องบริจาคทานบ่อยๆ"

จงรักษาบุญเดิม ให้เติมบุญใหม่

บุญจะได้ไม่หมดทั้งอนาคตและปัจจุบัน

“พระธาตุแสงรุ้ง”
ณ  วัดพระธาตุแสงรุ้ง (ดอยแสงรุ้ง)  ต.แม่นาวาง 

อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่

 

วัดพระธาตุแสงรุ้ง แต่เดิมชาวบ้านในเขตท้องถิ่นมักเรียกชื่อว่า"วัดป่าดอยกองมู "ซึ่งเป็นภาษาไตใหญ่ ตั้งอยู่บนยอดดอยเล็กๆที่หมู่บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และต่อมาตั้งชื่อเรียกกันภายหลังอีกครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล ว่า"วัดพระธาตุแสงรุ้ง" ครั้งเมื่อได้ริเริ่มทำการฟื้นฟู

บูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุแสงรุ้งขึ้นมาใหม่ตั้งแต่วันที่๑๘มิถุนายน๒๕๕๓ที่ผ่านมา องค์พระธาตุแสงรุ้งถือเป็นองค์พระธาตุเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยยุคเชียงแสนของพระเจ้าพรหมมหาราช 

มีอายุราวประมาณ๑,๔๐๐ปี ซึ่งขณะนี้ทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างทั้งด้านเสนาสนะและองค์พระธาตุเจดีย์อย่างต่อเนื่อง  ด้วยโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในและก่ออิฐถือปูนภายนอก

เพื่อให้เกิดความแข็งแรง สร้างครอบคลุมพระธาตุองค์เดิม ขนาดฐานที่จะสร้างใหม่ ๒๙x๒๙ เมตร ลักษณะสี่เหลี่ยมย่อมุมทรงกลมรูปคอระฆัง

ความสูง ๔๒ เมตร ผสมศิลปะในยุคเชียงแสนสุโขทัยและลังกาประยุกต์รูปทรงเข้าด้วยกัน และภายในองค์ธาตุจะบรรจุพระพุทธรูปและพระไตรปิฎกด้านนอกจะปิดด้วยทองจังโกทั้งองค์

เพื่อบูชาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อย่างสูงสุดและคณะศรัทธาสามารถนำพระพุทธรูปประจำวันเกิดของตน

มาบรรจุร่วมได้เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัว  ติดต่อสอบถามร่วมทำบุญกับทางวัดพระธาตุแสงรุ้งได้ทุกวัน.

โทร. ๐๘๐-๗๙๑-๕๔๘๒ , ๐๘๔-๓๒๐-๒๖๑๒.

ภาพถ่ายการก่อสร้างองค์พระธาตุเจดีย์เมื่อวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘

สมเด็จองค์พระปฐม(ปางวิสุทธิเทพ)

 

 

จัดอุปสมบทบวชนาคหมู่ทุกปี ซึ่งตรงกับวันที่๙เดือนมีนาคม ของทุกปี

 

ท่านผู้ใจบุญสามารถร่วมบริจาคทำบุญสร้างพระธาตุเจดีย์ได้ที่

บัญชีเลขที่๕๑๐-๐-๓๙๖๘๒-๘ ธนาคารกรุงเทพสาขาแม่อาย เชียงใหม่

หรือโทรติดต่อสอบถามที่หมายเลข ๐๘๐-๗๙๑-๕๔๘๒ได้ทุกวัน

ภาพด้านบนและล่างเป็นศาลาเทวราชเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นการชั่วคราว

และจะนำประดิษฐานในองค์พระธาตุเจดีย์ในลำดับกาลต่อไป

ภาพด้านบนซ้ายมือเป็นหัวใจธาตุและด้านขวามือพร้อมด้านล่างเป็นพระบรมสารีริกธาตุของพระธาตุแสงรุ้ง

งานประกอบพิธีเททองหล่อพระปางเปิดโลกจำนวน๘องค์ที่วัดพระธาตุแสงรุ้งเมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๕๗

ศาลาทรงไทยจุดนั่งพักผ่อนชมวิว

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านผู้ใจบุญร่วมสร้างกุศลด้วยกัน ณ ที่วัดพระธาตุแสงรุ้ง บ้านแม่เมืองน้อย ตำบลแม่นาวาง

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

หรือโทรติดต่อฝ่ายกองการกุศล ๐๘๐-๗๙๑-๕๔๘๒ ได้ทุกวัน ขออนุโมทนาบุญด้วยเป็นอย่างสูง

 

ที่มาของชื่อพระธาตุแสงรุ้ง


จากที่มีปรากฏการณ์ให้เห็นอยู่เป็นประจำคือ มีดวงดาวหลายหลากสีลอยวนไปมาบนยอดดอยอันเป็นที่ตั้งขององค์พระธาตุ พระอาจารย์ชัยรัตน จึงขนานนามชื่อพระธาตุนี้ว่า”พระธาตุแสงรุ้ง” และบางครั้งเมื่อประกอบพิธีสักการะพระบรมธาตุครั้งใดก็จะมีแสงสีรุ้งเปล่งประกายให้เห็นบนท้องฟ้าอยู่เสมอ จึงเรียกชื่อพระธาตุเก่าแก่นี้ว่า “พระธาตุแสงรุ้ง” เพื่อให้แสดงถึงนิมิตหมายที่ดีแห่งการดำรงชีวิตจะได้มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพาน

ร่วมทำบุญสร้างพระธาตุ ที่ไหนมีทำบุญสร้างพระธาตุ อยากทำบุญสร้างพระธาตุ ทำบุญสร้างพระธาตุภาคเหนือ

 

ดาวน์โหลด Google Chrome
เบราว์เซอร์ฟรีและรวดเร็วที่ให้คุณ ใช้งานได้ทุกโปรแกรมที่คุณชอบ ลองดู
www.google.co.th/chrome
 

http://www.prathartsangroong.com